-19%

Tinh dầu đơn

Bạc Hà (Peppermint)

110.000 89.000
-19%
110.000 89.000
-19%

Tinh dầu đơn

Cam Hương (Bergamot)

110.000 89.000
-19%

Tinh dầu đơn

Cam Ngọt (Sweet Orange)

110.000 89.000
-19%

Tinh dầu đơn

Chanh Vàng (Lemon)

110.000 89.000
-19%

Tinh dầu đơn

Cỏ Xạ Hương (Thyme)

122.000 99.000

Tinh dầu đơn

Gỗ Hồng (Rosewood)

109.000
-19%

Tinh dầu đơn

Gỗ Thông (Pine Needle)

110.000 89.000
-19%

Tinh dầu đơn

Hô Hấp (Breathe)

122.000 99.000

Tinh dầu đơn

Hoắc Hương (Patchouli)

109.000
-19%

Tinh dầu đơn

Hoàng Đàn (Cedarwood)

110.000 89.000
-19%

Tinh dầu đơn

Húng Quế (Basil)

110.000 89.000