Tinh dầu treo xe

Bạc Hà (Peppermint)

99.000

Tinh dầu treo xe

Cam Hương (Bergamot)

99.000

Tinh dầu treo xe

Cam Ngọt (Sweet Orange)

99.000

Tinh dầu treo xe

Chanh Vàng (Lemon)

99.000

Tinh dầu treo xe

Gỗ Hồng (Rosewood)

109.000

Tinh dầu treo xe

Gỗ Thông (Pine Needle)

99.000

Tinh dầu treo xe

Hô Hấp (Breathe)

90.000

Tinh dầu treo xe

Hoắc Hương (Patchouli)

109.000

Tinh dầu treo xe

Húng Quế (Basil)

99.000

Tinh dầu treo xe

Màng Tang (May-Chang)

99.000

Tinh dầu treo xe

Miễn Dịch (Immune)

90.000

Tinh dầu treo xe

Ngọc Lan Tây (Ylang Ylang)

109.000